Kézműves

KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: kézműves


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: kézműves szakember (megjelölve a szakirányt)
  • választható szakirányok: szövő-textilművesség, festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség, bőrművesség
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Craftsman and Artisan

Képzési terület: művészetközvetítés
Képzési ág: vizuális kultúra
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 50 kredit
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink