Germanisztika

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: germanisztika

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),
• szakképzettségek:
a) germanisztika, német alapszakos bölcsész
• választható szakirányok: német/nemzetiségi,
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Philologist in German Studies, Specialized in German Studies

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: modern filológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 63 kredit
Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


Dokumentumok

germanisztika.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink