Gazdálkodás menedzsment

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar által meghirdetett Szombathelyen folyó képzés 

 

Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),
szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Management and Business Administration

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit
A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

Szakmai gyakorlat: Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Nyelvi követelmények: Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Partnereink