Fizika

FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: fizika

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
• szakképzettség: fizikus
• választható szakirányok: fizikus-X, fizikus-csillagász
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physicist

 

Képzési terület: természettudományi
Képzési ág: élettelen természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit;
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit;

• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit;
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink