Ének-zene

ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: ének-zene

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: ének-zene alapszakos szakember
  • választható szakirányok: egyházzene, karvezetés
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Music

 

Képzési terület: művészetközvetítés

Képzési ág: zenekultúra

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

  • A szakirányokhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 50 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
  • A szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelhető kreditérték: 5 kredit
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú Nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink