Biológia

BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: biológia

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
• szakképzettség: biológus
• választható szakirányok: biológiatanár (B-szak választásával), akadémiai
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist

 

Képzési terület: természettudomány
Képzési ág: élő természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink