Anglisztika

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),
• szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: angol
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Philologist in English Studies

 

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: modern filológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 44 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -


 

Nyelvi követelmények: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.


Dokumentumok

anglisztika.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelező.xls

Partnereink