Andragógia

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szak megnevezése: andragógia

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség okle-vélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: andragógus (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Andragogist, Specialization in Adult Education Management, Employment Councelling, Cultural Management, Human Management

Képzési terület: bölcsészettudományi
Képzési ág: pedagógia és pszichológia
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 18 kredit
• A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


Dokumentumok

andragogia.pdf

Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink