ERASMUS

 

1. AZ ERASMUS PROGRAMRÓL

Magyarország 1997-től teljes jogú tagként csatlakozott az Európai Unió SOCRATES programjához, amely az oktatás minden szintjét támogatja. Ezen belül az ERASMUS program a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti.

A program kétféle pályázati formát kínál:

  • Intézményi Szerződést
  • Tematikus Hálózati Projekteket

Az Intézményi Szerződésen belül lehetőség nyílik az oktatói és hallgatói mobilitás szervezésére és oktatók cseréjére, intenzív programok kidolgozására, az Európai Kreditátszámítási Rendszer (ECTS) bevezetésére, különböző szintű tantervek közös kidolgozására, illetve integrált nyelvi kurzusokra fordítandó támogatások elnyerésére

A Tematikus Hálózati Projektek fő célja egy adott tudományágon vagy más, közös érdeklődésre számot tartó területen belül az európai dimenzió meghatározása, illetve kialakítása.

A programról bővebben a www.tka.hu címen szerezhető információ.

 

2. HALLGATÓI MOBILITÁS

Ki pályázhat?

Bármely magyar állampolgár, amennyiben (1) beiratkozott hallgatója valamely államilag elismert diplomát adó felsőfokú intézménynek, (2) befejezte tanulmányainak első évét, (3) a kinti tanulmányok folytatásához szükséges nyelvtudással rendelkezik, (4) jó tanulmányi előmenetelű, (5) az intézmény által kiírt pályázati űrlapot a megadott határidőig kitölti.

Mire lehet pályázni?

Mint Erasmus hallgató a program keretében lehetőség van részképzés folytatására min. 3 hónap, de maximum egy tanév időtartamig. A tanulmányutak célja féléváthallgatás, szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. Mindehhez a program pénzügyi támogatást nyújt.

Hogyan lehet pályázni?

Hallgatók az intézményen belül pályázhatnak, egyénileg, de csak olyan külföldi felsőoktatási intézményekben lehet tanulni, amellyel a főiskolának erre vonatkozó szerződése van.

Pályázati naptár

Február-Március

Intézményi pályázati felhívás közzététele

Március-Április

Hallgatói pályázatok beadása

Április-Május

Hallgatói pályázatok értékelése és rangsorolása

Június

Nyertes hallgatók kiértesítése

Július-Szeptember

Első félévben kiutazó hallgatók ügyeinek intézése

Július-Október

Első félévi ösztöndíjak kezdete

November-Január

Második félévre kiutazó hallgatók ügyeinek intézése

Február

Második félévi ösztöndíjak kezdete

 Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus diák?

Ösztöndíjban, melynek mértéke változó, de nem haladhatja meg a havi 500 Euro-t, illetve a teljes tanévre az 5000 Euro-t. Az Erasmus hallgató 200 euro/hó Erasmus támogatásnál kevesebbet nem kaphat az intézménytől.

Az Erasmus hallgató továbbá mentesül a fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetni az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért. A küldő intézmény köteles a hallgatónak mindazon anyagi juttatásokban részesíteni, amelyek az intézmény beiratkozott hallgatójaként megilletik (pl. tanulmányi, tudományos, szociális ösztöndíj).

Az ösztöndíj nem fedezi az összes kiadást, ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra! Egy hallgató Erasmus ösztöndíjban felsőfokú tanulmányai során csak egy alkalommal részesülhet.

Hallgatói űrlapok

 

3. OKTATÓI MOBILITÁS

Ki pályázhat?

Azok az oktatók, akik (1) tanszéke érvényes kétoldalú szerződéssel rendelkezik az intézményi szerződésben (2) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak, (3) a fogadó ország nyelvét vagy az adott szakmában leginkább nemzetközileg használt nyelvet (angol, német, francia, stb.) előadás megtartásához szükséges szinten beszélik.

Mire lehet pályázni?

Oktatói mobilitás keretében az Európai Unió országaiban illetve az Európai Unióhoz csatlakozási folyamatban lévő országokban lehet oktatási tevékenységet folytatni. Az oktatás időtartama min 5 nap vagy legalább 8 tanítási óra, illetve maximum 8 hét.

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire.

Kutatási tevékenység nem támogatható.

Hogyan lehet pályázni?

A tanszék a kétoldalú megállapodásban rögzíti a kiutazó és érkező oktatók számát, de nevesíthetik is. Az oktatói mobilitás csak a mobilitási partnerlistában szereplő mutatók szerint finanzirozható.

Oktatói ösztöndíj többször is elnyerhető.

Oktatói űrlapok

 

Érdeklődni lehet: 

Antonio Sciacovelli intézményi Eramus koordinátornál 

és Pintér Judit referensnél

REKTORI HIVATAL

e-mail: erasmus_savaria[kukac]yahoo[pont]com

Tel: 06/94/504-329

 

 


Partnereink